Információk

FRISSÍTÉS (2021):

· A projekt összköltsége: 9.314.666.935,- Ft
· A szerződött támogatás összege: 9.040.372.637,– Ft
· A támogatás mértéke (%-ban): 97,06 %
· A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.12.31.

FRISSÍTÉS (2020.december 11.):

Hamarosan megépülhet az új kikötő Mohácson. A közel 5 milliárd forintos beruházást most további 2 milliárddal támogatja a kormány, tájékoztatott a város polgármestere. Pávkovics Gábor elmondta, hogy a megnövekedett építési árak miatt volt szükség plusz forrásra. A tervek szerint január 1-jén már megkezdődhetnek a kivitelezési munkálatok.

A módosítás értelmében a projekt adatai az alábbiak szerint módosultak:
· A szerződött támogatás összege: 7.614.732.925,- Ft
· A támogatás mértéke (%-ban): 97,06 %
· A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.12.31.


A projekt keretében Mohácson új közforgalmú kikötő kerül megépítésre, mely Mohács Város Önkormányzatának tulajdonát fogja képezni.

· A Kedvezményezett neve: Mohács Város Önkormányzata
· A projekt címe: „Új országos közforgalmú kikötő kiépítése Mohácson”
· A szerződött támogatás összege: 4.750.000.000,- Ft
· A támogatás mértéke (%-ban): 94,16 %
· A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.12.31.
· A projekt azonosító száma. IKOP-2.1.0-15-2016-00026


A mohácsi kikötő fejlesztését célzó projekt az alábbi tervezett projektelemeket foglalja magában:

– A kikötői terület a függőleges partfal építésével a Duna folyamirányába bővül a jelenlegi állapothoz viszonyítva.

– Az új kikötőrész part menti területének a meder felőli határolására függőleges partfal épül 330 fm hosszban 3 darab hajóállás kialakításával, mely csatlakozik a Schengeni kikötő megépült partfalához. A kikötő területén út- és térburkolatok, konténer szabadtéri tároló terület kerül kialakításra mintegy 25 900 m2 területen.

– A projekt keretében tervezett emelő- és szállítóberendezésekhez az újonnan kialakított parti területeken szabadtéri rakodó- és tárolóterületek lesznek kialakítva, a szükséges nagy teherbírású burkolati rétegrend építésével, a csapadékvíz-elvezetés és tisztítás biztosítása mellett.

– A terület, valamint a belső úthálózat megközelítése az 56 sz. főút (Budapesti út) felől történik, a 3707/2 hrsz.-ú területen kiépítendő megközelítő úton keresztül, a főúti csomópont átépítésével. A projekt megvalósításához szükséges az újonnan beépített területek közmű ellátása is.

– A fejlesztés részét képezi a meglévő vasúti vágányok átépítése, kitérők létesítése, 2 db rakodó vágány építése útátjárókkal.

– A kikötő területét a szárazföldi egyéb célú ipari területekről a MÁV tulajdonában és kezelésében lévő iparvágány határolja, melyen keresztül vasúti átjárókon lehet majd a mögöttes területet és a bekötő utakat megközelíteni.

– Az iparvágányról két új vasúti rakodó vágány fogja a kikötő belső úthálózata mellett az érkező rakományok közúti-vasúti-vízi viszonylatokban történő átrakásának lehetőségét megteremteni. A fejlesztés részét képezi kikötői fogadó, üzemviteli épület kiépítése, mely elsősorban kikötő üzemeltetési funkciót lát el.

– A projekt részét képezik továbbá a projekt előkészítését és megvalósítását támogató kapcsolódó szolgáltatások: előkészítő tanulmányok, tervek, műszaki ellenőrzés, projektmenedzsment, tájékoztatás és nyilvánosság, könyvvizsgálat, közbeszerzési tanácsadás.

Sajtómegjelenések:

LETETTÉK A MOHÁCSI ORSZÁGOS KÖZFORGALMÚ KIKÖTŐ ALAPKÖVÉT (www.iho.hu)

Kikötő: milliárdokból épül Mohács új kijárata a világra (www.bama.hu)

Már épül az új, országos közforgalmú kikötő Mohácson – letették az alapkövét (www.magyarepitok.hu)

Közel nyolcmilliárdból épül új országos közforgalmú kikötő Mohácson (www.pecsma.hu)