Első hír

Sajtóközlemény

ALÁÍRÁSRA KERÜLT MOHÁCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS A NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KÖZÖTT A MOHÁCSI KIKÖTŐ FEJLESZTÉSÉRE VONATKOZÓ TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

2016. október 25-én aláírásra került a 2016. július 13-án a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz Mohács Város Önkormányzata által benyújtott, az „Új országos közforgalmú kikötő kiépítése Mohácson” című, IKOP-2.1.0-15-2016-00026 azonosító számú projekt Támogatási Szerződése. Az 5 044 604 928 Ft összköltségű projekt megvalósítására Mohács Város Önkormányzata az Európai Bizottság egyedi bejelentés alapján, 2015. augusztus 18-án meghozott State Aid SA.41275 (2015/N) számú határozatában foglaltak szerint 4 750 000 000 Ft támogatást nyert el.

A projekt keretében a kikötői terület a függőleges partfal építésével a Duna folyamirányába bővül a jelenlegi állapothoz viszonyítva. Az új kikötőrész part menti területének a meder felőli határolására függőleges partfal épül 330 fm hosszban 3 darab hajóállás kialakításával, mely csatlakozik a Schengeni kikötő megépült partfalához. A kikötő területén út- és térburkolatok, konténer szabadtéri tároló terület kerül kialakításra, továbbá a nehéz és terjedelmes áruk rakodására két mobil rakodógép beszerzése is megvalósul a projekt keretében. A szükséges engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése szintén az elnyert támogatásból biztosított.

A projekt stratégiai célja egy trimodális áruforgalmi csomópont létrehozása, mely megteremti a lehetőséget Mohács regionális szerepének erősítésére. További célkitűzés, hogy a kikötő a mai korszerű infrastruktúra kialakításával kielégítse a jelentkező áruforgalmi igényeket, olyan kikötői infrastruktúrát kiépítve, mely képes a régió vállalkozásai számára vonzó, versenyképes logisztikai szolgáltatást nyújtani.

A projekt megvalósíthatósági tanulmánya és költség-haszon elemzése elkészült, a kivitelezési munkálatok megkezdéséhez szükséges tendertervek elkészítése, valamint közbeszerzési eljárások előkészítése folyamatban vannak. A projekt várhatóan 2019. december 31-én zárul.