Novemberben sincs megállás

Novemberben a parti rézsűt rendezték, készítették elő a feltöltési munkák megkezdéséhez. Résvezető gerendák építése és egyéb előkészületi munkák előkészíteik a terepet a résfalak építéséhez. Hátsó hátrahorgonyzó és vízoldali résfal sor építése már csaknem kész..

Vízi nézőpont

A nyár folyamán az ideiglenes szádfalas munkatérhatárolás és az ideiglenes szádfal külső kőmegtámasztásának készítése a vízről nézve monumentális látvány.

Átadták a mohácsi kikötő részét képező csarnoképületet

A kétütemű fejlesztés részeként elkészült kikötői fogadó- és üzemviteli épületegyüttesének ünnepélyes átadásán hétfőn Pávkovics Gábor, Mohács polgármestere Hargitai János országgyűlési képviselőt, Mohács 500 miniszteri biztosát és Katics Józsefet, a kivitelező Platina Bau Zrt. vezérigazgatóját köszöntötte.

 
– A nagyszabású beruházás első ütemében a munkagépek tárolására szolgáló 800 négyzetméter alapterületű üzemcsarnok, valamint a 245 négyzetméter alapterületű kiszolgálólétesítmény készült el. A város tulajdonában lévő közforgalmú kikötőt a tervek szerint 2023 végén tudjuk használatba venni – jelentette ki Pávkovics Gábor polgármester.

 
A kikötő jelentőségéről szólva elmondta a polgármester, hogy a fejlesztés keretében a schengeni kikötőhöz kapcsolódva a part mentén 330 méter hosszban három hajóállás készül a jövő év végéig, s részben már most is adott a csaknem 26 ezer négyzetméteres terület a szabadtéri rakodóeszközök számára és a konténerek tárolására.

 
A kikötő megépítésével áruforgalmi csomópont jön létre Mohácson regionális szerepkörét erősítve, ahol olyan infrastruktúra áll majd rendelkezésre, amely képes az áruszállításban érdekelt vállalkozások számára versenyképes, színvonalas logisztikai szolgáltatást nyújtani. (fotó: bama.hu)

Alapkőletétel: az új kikötő bekapcsolja Mohácsot az európai gazdasági vérkeringésbe

Mosóczi László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) közlekedéspolitikáért felelős államtitkára az eseményen azt mondta, „a lendületes és eredményes közlekedésfejlesztés a sikeres gazdaságélénkítés alapja”, egyben „a helyi életminőségét is jelentős részben meghatározó tényező”.
Szavai szerint a 7,8 milliárd forint összértékű beruházással megépülő, három közlekedési módot összekapcsoló áruforgalmi csomópont megerősíti Mohács regionális szerepét, hiszen a korszerű kikötői infrastruktúra vonzó, versenyképes logisztikai szolgáltatást nyújt majd a térség vállalkozásai számára.
Az államtitkár hozzátette: a beruházás klímavédelmi célokat is szolgál, és jól illeszkedik a kormányzat ez irányú stratégiájába, hiszen segítségével növelhető a régióban a közútinál jóval kisebb környezetterhelést jelentő vízi, jelen esetben folyami, és vasúti áruszállítások aránya.
Kiemelte: a Duna meghatározó európai közlekedési folyosóként lehetőséget teremthet a közutak tehermentesítésére, számos kamion kiváltására, az általuk elszállított árumennyiség folyami célba juttatására is.

Hozzátette: a magyar belvízi hajózás, áruszállítás fejlesztése, környezetterhelésének csökkentése érdekében elkötelezett a magyar kormány, így – többek között – a magyar hajópark alternatív üzemanyagokra átállítása, és a hajózási útvonalak környezetvédelmi szempontoknak megfelelő fejlesztése is napirenden van.
Azt mondta, hogy a hazai belvízi hajózás versenyképességének növelése érdekében a közelmúltban több fejlesztés is történt, így például intelligens bójákat és kitűző hajókat szereztek be, míg a csepeli szabadkikötőben folyami, közúti és vasúti gépjárművek cseppfolyósított földgáz-ellátásának biztosítására töltőpont létesült.

Kitért arra, hogy az ITM egy olyan komplex árufuvarozási ösztönző program összeállításán dolgozik, amely a vasúti és közúti mellett a vízi teherszállításra is kiterjed, továbbá „a kormány folyamatos korszerűsítésekkel, bővítésekkel közelíti a közlekedési hálózatok minőségét a társadalmi elvárásokhoz és a gazdasági szereplők igényeihez”.Pávkovics Gábor (Fidesz-KDNP), Mohács polgármestere úgy vélekedett, a kikötő megépítésével, a híd létrehozásával és a további közúti közlekedési kapcsolatok fejlesztésével nemcsak az agrárium és az élelmiszer-feldolgozás, de a logisztika tekintetében is vezető szerepet tölthet be a város a térségben.

Első hír

Sajtóközlemény

ALÁÍRÁSRA KERÜLT MOHÁCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS A NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KÖZÖTT A MOHÁCSI KIKÖTŐ FEJLESZTÉSÉRE VONATKOZÓ TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

2016. október 25-én aláírásra került a 2016. július 13-án a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz Mohács Város Önkormányzata által benyújtott, az „Új országos közforgalmú kikötő kiépítése Mohácson” című, IKOP-2.1.0-15-2016-00026 azonosító számú projekt Támogatási Szerződése. Az 5 044 604 928 Ft összköltségű projekt megvalósítására Mohács Város Önkormányzata az Európai Bizottság egyedi bejelentés alapján, 2015. augusztus 18-án meghozott State Aid SA.41275 (2015/N) számú határozatában foglaltak szerint 4 750 000 000 Ft támogatást nyert el.

A projekt keretében a kikötői terület a függőleges partfal építésével a Duna folyamirányába bővül a jelenlegi állapothoz viszonyítva. Az új kikötőrész part menti területének a meder felőli határolására függőleges partfal épül 330 fm hosszban 3 darab hajóállás kialakításával, mely csatlakozik a Schengeni kikötő megépült partfalához. A kikötő területén út- és térburkolatok, konténer szabadtéri tároló terület kerül kialakításra, továbbá a nehéz és terjedelmes áruk rakodására két mobil rakodógép beszerzése is megvalósul a projekt keretében. A szükséges engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése szintén az elnyert támogatásból biztosított.

A projekt stratégiai célja egy trimodális áruforgalmi csomópont létrehozása, mely megteremti a lehetőséget Mohács regionális szerepének erősítésére. További célkitűzés, hogy a kikötő a mai korszerű infrastruktúra kialakításával kielégítse a jelentkező áruforgalmi igényeket, olyan kikötői infrastruktúrát kiépítve, mely képes a régió vállalkozásai számára vonzó, versenyképes logisztikai szolgáltatást nyújtani.

A projekt megvalósíthatósági tanulmánya és költség-haszon elemzése elkészült, a kivitelezési munkálatok megkezdéséhez szükséges tendertervek elkészítése, valamint közbeszerzési eljárások előkészítése folyamatban vannak. A projekt várhatóan 2019. december 31-én zárul.